Zbigniew Janowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Janowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Zbigniew Janowski - II kadencja 1993 - 1997
- Zbigniew Janowski - III kadencja 1997 - 2001
- Zbigniew Janowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 27 Zamosc

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, 1979, Wydzial Elektryczny, sp. przetwarzanie i uzytkowanie energii elektrycznej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: etatowy pracownik zwiazku zawodowego

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 27 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, 1979, Wydzial Elektryczny, sp. przetwarzanie i uzytkowanie energii elektrycznej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z etatowy pracownik zwiazku zawodowego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)