Podkomisje: Podkomisja ds. przemyslu obronnego

Andrzej Czernecki
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Jacek Bujak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
Jozef Blaszczec
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
Stanislaw Wasik
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
Wladyslaw Frasyniuk
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna