Andrzej Czernecki

Imię i nazwisko: Andrzej Czernecki
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Andrzej Czernecki - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Lista: Polska Partia Przyjaciol Piwa

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Partia (wybory): Polska Partia Przyjaciol Piwa

Podkomisje: Podkomisja ds. przemyslu obronnego

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych wraz z projektami pieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 888)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianiwe ustawy o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie niektorych ustaw wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych oraz rzadowego projektu ustawy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1961, Fizyka Jadrowa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor przedsiebiorstwa zagranicznego

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. przemyslu obronnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych wraz z projektami pieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 888) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianiwe ustawy o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie niektorych ustaw wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych oraz rzadowego projektu ustawy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1961, Fizyka Jadrowa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor przedsiebiorstwa zagranicznego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)