Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Miedzynarodowych (druk nr 818)

Janusz Dobrosz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Longin Pastusiak
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Piotr Nowina-Konopka
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Wojciech Lamentowicz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony