Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki wschodniej

Aleksander Malachowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
Bogdan Borusewicz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
Dariusz Boguski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny
Eugeniusz Czykwin
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Leszek Moczulski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej