Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu Regulaminu Sejmu RP

Andrzej Mazurkiewicz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
Edward Rzepka
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska
Henryk Rospara
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Chrzescijanska Demokracja"
Jacek Taylor
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Jan Lopuszanski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
Janusz Szymanski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
Zbigniew Dyka
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego