Czeslaw Burski

Imię i nazwisko: Czeslaw Burski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Czeslaw Burski - III kadencja 1961 - 1965
- Czeslaw Burski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 57 Sieradz

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Sieradz (Okreg wyborczy)