Jerzy Zasada

Imię i nazwisko: Jerzy Zasada
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jerzy Zasada - VI kadencja 1972 - 1976
- Jerzy Zasada - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 50 Gniezno

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Gniezno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)