Piotr Stefanski

Imię i nazwisko: Piotr Stefanski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Piotr Stefanski - VI kadencja 1972 - 1976
- Piotr Stefanski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Piotr Stefanski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Okreg wyborczy: 65 Torun

Tytul/stopien naukowy: mgr socjologii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 65 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr socjologii (Tytul/stopien naukowy)