Adam Rapacki

Imię i nazwisko: Adam Rapacki
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Adam Rapacki - I kadencja 1952 - 1956
- Adam Rapacki - II kadencja 1957 - 1961
- Adam Rapacki - III kadencja 1961 - 1965
- Adam Rapacki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)