Grazyna Langowska

Imię i nazwisko: Grazyna Langowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-10-14

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Rzeszotary

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu,Wydzial Humanistyczny,1969

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Rzeszotary (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu,Wydzial Humanistyczny,1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 14 dniu miesiąca