Jan Olszewski

Imię i nazwisko: Jan Olszewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Olszewski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Olszewski - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Olszewski - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Olszewski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Ruchu Odbudowy Polski

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1930-08-20

Lista: Ruch Odbudowy Polski

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Ruch Odbudowy Polski

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1953

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Ruchu Odbudowy Polski
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1930-08-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1953 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1930 roku
- w sierpniu
- w 20 dniu miesiąca