Jan Szymanski

Imię i nazwisko: Jan Szymanski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Szymanski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Szymanski - VI kadencja 1972 - 1976
- Jan Szymanski - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Szymanski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-09-23

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Prudnik

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Ruch Ludzi Pracy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna ,Wydzial Organizacji i Zarzadzania,1997

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-09-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Prudnik (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Ludzi Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna ,Wydzial Organizacji i Zarzadzania,1997 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w wrześniu
- w 23 dniu miesiąca