Jan Wyrowinski

Imię i nazwisko: Jan Wyrowinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Wyrowinski - X kadencja 1989 - 1991
- Jan Wyrowinski - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Wyrowinski - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Wyrowinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-08-27

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Brusy

Okreg wyborczy: 47 Torun

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Gdanska,Wydzial Elektryczny,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-08-27 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Brusy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 47 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Gdanska,Wydzial Elektryczny,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w sierpniu
- w 27 dniu miesiąca