Jozef Oleksy

Imię i nazwisko: Jozef Oleksy
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jozef Oleksy - X kadencja 1989 - 1991
- Jozef Oleksy - I kadencja 1991 - 1993
- Jozef Oleksy - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Oleksy - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-06-22

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Nowy Sacz

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1969

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-06-22 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Nowy Sacz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w czerwcu
- w 22 dniu miesiąca