Marek Borowski

Imię i nazwisko: Marek Borowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Marek Borowski - I kadencja 1991 - 1993
- Marek Borowski - II kadencja 1993 - 1997
- Marek Borowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-04-01

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 32 Pila

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-04-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w kwietniu
- w 01 dniu miesiąca