Ukonczona szkola: Akad. Med. w Lodzi 1955

Jozef Blaszczyk
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych
Maria Dmochowska
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna