Andrzej Zabinski

Imię i nazwisko: Andrzej Zabinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Andrzej Zabinski - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Zabinski - VI kadencja 1972 - 1976
- Andrzej Zabinski - VII kadencja 1976 - 1980
- Andrzej Zabinski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)