Andrzej Zabinski

Imię i nazwisko: Andrzej Zabinski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Andrzej Zabinski - IV kadencja 1965 - 1969
- Andrzej Zabinski - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Zabinski - VI kadencja 1972 - 1976
- Andrzej Zabinski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-05-22

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 50 Plock

Tytul/stopien naukowy: mgr socjologii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-05-22 (Data slubowania)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr socjologii (Tytul/stopien naukowy)