Grzegorz Gruszka

Imię i nazwisko: Grzegorz Gruszka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Grzegorz Gruszka - II kadencja 1993 - 1997
- Grzegorz Gruszka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1962-02-09

Liczba glosow: 23055

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Koski

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Humanistyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-02-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 23055 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Koski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w lutym
- w 09 dniu miesiąca