Jacek Kasprzyk

Imię i nazwisko: Jacek Kasprzyk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jacek Kasprzyk - II kadencja 1993 - 1997
- Jacek Kasprzyk - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-08-21

Liczba glosow: 11956

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 28 Czestochowa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiki - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-08-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 11956 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiki - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w sierpniu
- w 21 dniu miesiąca