Kazimierz Marcinkiewicz

Imię i nazwisko: Kazimierz Marcinkiewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Kazimierz Marcinkiewicz - III kadencja 1997 - 2001
- Kazimierz Marcinkiewicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1959-12-20

Liczba glosow: 8367

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gorzow Wlkp

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-12-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 8367 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gorzow Wlkp (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w grudniu
- w 20 dniu miesiąca