Mariusz Lapinski

Imię i nazwisko: Mariusz Lapinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1957-08-26

Liczba glosow: 7511

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: dr nauk medycznych

Ukonczona szkola: - Akademia Medyczna w Warszawie, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny

Ukonczona szkola: - Akademia Medyczna w Warszawie, Nauki Medyczne - dr hab.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-08-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 7511 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Medyczna w Warszawie, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Medyczna w Warszawie, Nauki Medyczne - dr hab. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w sierpniu
- w 26 dniu miesiąca