Stanislaw Kalinowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Kalinowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1945-05-21

Liczba glosow: 4676

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Koteze

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-05-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 4676 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Koteze (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Budowlane (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w maju
- w 21 dniu miesiąca