Alicja Musialowa

Imię i nazwisko: Alicja Musialowa
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Alicja Musialowa - I kadencja 1952 - 1956
- Alicja Musialowa - III kadencja 1961 - 1965
- Alicja Musialowa - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 50 Kutno

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Kutno (Okreg wyborczy)