Alicja Musialowa

Imię i nazwisko: Alicja Musialowa
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Alicja Musialowa - I kadencja 1952 - 1956
- Alicja Musialowa - II kadencja 1957 - 1961
- Alicja Musialowa - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 60 Ostrow Wielkopolski

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 60 Ostrow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)