Bronislaw Drzewiecki

Imię i nazwisko: Bronislaw Drzewiecki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Bronislaw Drzewiecki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Bronislaw Drzewiecki - III kadencja 1961 - 1965
- Bronislaw Drzewiecki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 50 Kutno

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Kutno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)