Hanna Suchocka

Imię i nazwisko: Hanna Suchocka
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Hanna Suchocka - VIII kadencja 1980 - 1985
- Hanna Suchocka - X kadencja 1989 - 1991
- Hanna Suchocka - I kadencja 1991 - 1993
- Hanna Suchocka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275)

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych)

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego.

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum gospodarczego (druki nr 1429, 1432, 1433, 1434 i 1436) oraz ustawy o Centrum Badania Opinii Spolecznej (druki nr 1847 i 1705)

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: posel VIII kadencji; posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1968, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum gospodarczego (druki nr 1429, 1432, 1433, 1434 i 1436) oraz ustawy o Centrum Badania Opinii Spolecznej (druki nr 1847 i 1705) (Podkomisje)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z posel VIII kadencji; posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1968, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)