Hanna Suchocka

Imię i nazwisko: Hanna Suchocka
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Hanna Suchocka - VIII kadencja 1980 - 1985
- Hanna Suchocka - I kadencja 1991 - 1993
- Hanna Suchocka - II kadencja 1993 - 1997
- Hanna Suchocka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 79 Poznan-Stare Miasto

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: posel 8 kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr prawa

Ukonczona szkola: Uniw. Poznanski 1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowo-dydaktyczny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 79 Poznan-Stare Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z posel 8 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr prawa (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Poznanski 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowo-dydaktyczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)