Leszek Zielinski

Imię i nazwisko: Leszek Zielinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Leszek Zielinski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

Podkomisje: Podkomisja ds. prywatyzacji i reprywatyzacji

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane, Krakow, 1977

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: wlasciciel sklepu - calosciowe prowadzenie sklepu zaopatrzenie, sprzedaz, rozliczenie

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. prywatyzacji i reprywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Budowlane, Krakow, 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z wlasciciel sklepu - calosciowe prowadzenie sklepu zaopatrzenie, sprzedaz, rozliczenie (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)