Wieslaw Golebiewski

Imię i nazwisko: Wieslaw Golebiewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 40 Sieradz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. ksiazki

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania nazwy i zakresu dzialania podkomisji dotyczacej problematyki radiofonii i telewizji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o renowacji i modernizacji obszarow zabudowanych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 2264) oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 2112)

Podkomisje: Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa.

Podkomisje: Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu postepowania karnego (druk nr 844)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania metod i sposobow analizowania przez Komisje Kultury i Srodkow Przekazu problemow telewizji publicznej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o obowiazkowych egzemplarzach bibliotecznych (druk nr 1673)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 546 i 709)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1975, wydz. Filozoficzno-Historyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 40 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. ksiazki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania nazwy i zakresu dzialania podkomisji dotyczacej problematyki radiofonii i telewizji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o renowacji i modernizacji obszarow zabudowanych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 2264) oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 2112) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu postepowania karnego (druk nr 844) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania metod i sposobow analizowania przez Komisje Kultury i Srodkow Przekazu problemow telewizji publicznej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o obowiazkowych egzemplarzach bibliotecznych (druk nr 1673) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 546 i 709) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1975, wydz. Filozoficzno-Historyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)