Bohdan Pilarski

Imię i nazwisko: Bohdan Pilarski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Bohdan Pilarski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Okreg wyborczy: 31 Kepno

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr historii i teorii muzyki

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1956

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 31 Kepno (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr historii i teorii muzyki (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1956 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)