Aleksander Gajdek

Imię i nazwisko: Aleksander Gajdek
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Aleksander Gajdek - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 55 Rzeszow

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Rzeszow (Okreg wyborczy)