Bozena Maciejewska

Imię i nazwisko: Bozena Maciejewska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL

Okreg wyborczy: 20 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)