Boleslaw Ruminski

Imię i nazwisko: Boleslaw Ruminski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Boleslaw Ruminski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Boleslaw Ruminski - I kadencja 1952 - 1956
- Boleslaw Ruminski - III kadencja 1961 - 1965
- Boleslaw Ruminski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 14 Torun

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 14 Torun (Okreg wyborczy)