Wladyslaw Kuszyk

Imię i nazwisko: Wladyslaw Kuszyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Wladyslaw Kuszyk - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 43 Lublin

Tytul/stopien naukowy: dr

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 43 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr (Tytul/stopien naukowy)