Andrzej Sosnierz

Imię i nazwisko: Andrzej Sosnierz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1951-08-05

Data wygasniecia mandatu: 2006-08-09

Liczba glosow: 54876

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Glucholazy

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-08-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-08-09 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 54876 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Glucholazy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w sierpniu
- w 05 dniu miesiąca