Michal Jach

Imię i nazwisko: Michal Jach
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1951-09-23

Liczba glosow: 5724

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lomza

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-09-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 5724 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lomza (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w wrześniu
- w 23 dniu miesiąca