Roman Czepe

Imię i nazwisko: Roman Czepe
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-12-15

Data wygasniecia mandatu: 2006-11-26

Liczba glosow: 4087

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Elk

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-12-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-11-26 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 4087 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Elk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w grudniu
- w 15 dniu miesiąca