Tadeusz Cymanski

Imię i nazwisko: Tadeusz Cymanski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Tadeusz Cymanski - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Cymanski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-06-06

Liczba glosow: 23518

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Nowy Staw

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-06-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 23518 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Nowy Staw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w czerwcu
- w 06 dniu miesiąca