Andrzej Kern

Imię i nazwisko: Andrzej Kern
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 4 Lodz

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1957, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 4 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1957, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)