Andrzej Smirnow

Imię i nazwisko: Andrzej Smirnow
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Andrzej Smirnow - III kadencja 1997 - 2001
- Andrzej Smirnow - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki naukowej (druk 430)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o inststutach naukowych (druk 430)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw prawo probiercze (druk 250), prawo o miarach (druk 251), o badaniach i certyfikacji (druk 252), o utworzeniu Glownego Urzedu Miar (druk 253), o normalizacji (druk 254)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, Elektromechanika

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adiunkt

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki naukowej (druk 430) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o inststutach naukowych (druk 430) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw prawo probiercze (druk 250), prawo o miarach (druk 251), o badaniach i certyfikacji (druk 252), o utworzeniu Glownego Urzedu Miar (druk 253), o normalizacji (druk 254) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, Elektromechanika (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adiunkt (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)