Wladyslaw Raiter

Imię i nazwisko: Wladyslaw Raiter
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 5 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 638)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (druk 110)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. funduszow pomocowych w EWG

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna ds. nowelizacji ustaw podatkowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu ustawy - Prawo Celne (druk 524)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o kulturze fizycznej (druk 508)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o Panstwowym Funduszu Kultury Fizycznej (druk 704)

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1971, Wydzial Weterynaryjny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: higiena komunalna - nadzor nad stanem higienicznym instytucji i urzadzen komunalnych

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 5 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 638) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (druk 110) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. funduszow pomocowych w EWG (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna ds. nowelizacji ustaw podatkowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu ustawy - Prawo Celne (druk 524) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o kulturze fizycznej (druk 508) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o Panstwowym Funduszu Kultury Fizycznej (druk 704) (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1971, Wydzial Weterynaryjny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z higiena komunalna - nadzor nad stanem higienicznym instytucji i urzadzen komunalnych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)