Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji Przedsiebiorstw Panstwowego Polskie Koleje Panstwowe (druk nr 2288)

Boleslaw Machnio
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Jan Zaborowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Nowa Demokracja - Kolo Poselskie
Miron Pomirski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Urszula Pajak
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Zbigniew Szczypinski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony