Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o izbach rolniczych i doradztwie rolniczym

Antoni Furtak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
Bronislawa Bajor
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Janusz Maksymiuk
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
Marek Samborski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny
Tadeusz Lasocki
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Chrzescijanska Demokracja"
Wojciech Zarzycki
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego