Alicja Golyska

Imię i nazwisko: Alicja Golyska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 45 Opole

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Opole (Okreg wyborczy)