Andrzej Werblan

Imię i nazwisko: Andrzej Werblan
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Andrzej Werblan - I kadencja 1952 - 1956
- Andrzej Werblan - III kadencja 1961 - 1965
- Andrzej Werblan - IV kadencja 1965 - 1969
- Andrzej Werblan - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Werblan - VI kadencja 1972 - 1976
- Andrzej Werblan - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Okreg wyborczy: 54 Radom

Tytul/stopien naukowy: prof. nadzw. dr nauk politycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 54 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. nadzw. dr nauk politycznych (Tytul/stopien naukowy)