Jan Klecha

Imię i nazwisko: Jan Klecha
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jan Klecha - I kadencja 1952 - 1956
- Jan Klecha - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Klecha - IV kadencja 1965 - 1969
- Jan Klecha - V kadencja 1969 - 1972
- Jan Klecha - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Okreg wyborczy: 17 Chelm

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Chelm (Okreg wyborczy)