Alojzy Bilko

Imię i nazwisko: Alojzy Bilko
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Alojzy Bilko - I kadencja 1952 - 1956
- Alojzy Bilko - II kadencja 1957 - 1961
- Alojzy Bilko - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)