Alojzy Bilko

Imię i nazwisko: Alojzy Bilko
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Alojzy Bilko - I kadencja 1952 - 1956
- Alojzy Bilko - II kadencja 1957 - 1961
- Alojzy Bilko - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)